Op zoek naar een nieuwe uitdaging

Nieuws

Om Scheepstimmerwerf ‘De Hoop’ als erfgoed in stand te houden is er meer nodig naast goed onderhoud van de opstallen. Het gaat namelijk ook om de instandhouding van het immateriële erfgoed. Hoe werden schepen gebouwd? Wat waren en zijn de vaardigheden en technieken van de oude ambachtslieden? Wat betekenen deze voor de toekomst? Hoe maken wij dit inzichtelijk? Het meest voor de hand liggende antwoord is schepen bouwen. Nieuwe schepen worden echter niet of nauwelijks nog gebouwd vanwege de hoge kosten.

Wij willen echter een project uitvoeren waarin het bouwen en onderhouden van een houten schip, het liefst natuurlijk een Workumer Aak, centraal staat. Dan kunnen wij het beste laten zien en laten ervaren wat zich op deze fantastische locatie manifesteerde. Het is ons voornemen om hierin zo snel als mogelijk na de restauratie en verbouwing in te voorzien.

Ook willen we de expositieruimte hierin ondersteunend laten werken. De komende tijd willen we hierin ook nog een aantal verbeteringen doorvoeren.

Delen:

Feestelijke heropening Scheepstimmerwerf De Hoop
Feestelijke tewaterlating van een Wieringer aak door de heer Brok

Meer om te lezen