De negen levens van de TX11

Verhalen

In 1894 werd de oorspronkelijke blazer TX11 in opdracht van Pieter Vlaming uit Oosterend ( Texel) gebouwd op de werf van Zwolsman in Workum. In de zomer werd er op de Noordzee gevist op platvis. In de winter bleef men op het beschutte water van de Waddenzee.

In 1949 kocht het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen de TX11 om haar voor de toekomst te behouden.  Het onderhoud aan het schip bleek echter steeds meer te worden en moeilijker vol te houden. Andere schepen uit de collectie werden door gebrek aan geld en mankracht gesloopt. Onderzoek wees uit dat ook de blazer TX11 in zeer slechte staat verkeerde. In de zestiger jaren – op weg naar een nieuw onderkomen – zonk het. Het wrak werd op de kade gezet als blikvanger. Tenslotte is het vervoerd naar de Kromhoutwerf in Amsterdam waar de restanten nauwgezet zijn nagebouwd. Wat er over was van de oorspronkelijke TX11 wordt nog steeds tentoongesteld in een museum op Texel. Met de herbouwde versie konden bezoekers van het Zuiderzeemuseum een tochtje maken. Toen dat door de invoering van strenge regelgeving niet meer mogelijk was is het schip min of meer afgedankt.

Jarenlang lag het te verkommeren in een hoekje van de Markerhaven van het museum. In 2008 werd het schip naar Workum gebracht waar vrijwilligers zich over haar ontfermden. Er kwam een restauratieplan en geld om een totale restauratie uit te voeren, waarbij de missers uit het restauratieplan uit 1980 konden worden hersteld. Jarenlang is er tot volle tevredenheid van alle belanghebbenden gevaren met gasten. In 2019 liep het tienjarig contract af en het Zuiderzee vroeg het schip terug. Het ligt nu in de Markerhaven en vanuit Enkhuizen wordt gevaren met gasten.

Delen:

De restauratie van Werf De Hoop
De historie van Scheepstimmerwerf ‘De Hoop’

Meer om te lezen