De restauratie van Werf De Hoop

Nieuws

In plaats van gesloopt, bleef het eeuwenoude pand in 1974 gespaard. Er werd een restauratie uitgevoerd en het gehele terrein plus de gebouwen werden in oude luister hersteld. Inmiddels behoort de werf tot het beeldbepalende erfgoed van Fryslân. Helaas is een monumentale status geen garantie voor een zorgeloos voortbestaan. Jarenlang hebben vrijwilligers, werfbazen en bestuursleden het onderhoud voor hun rekening genomen. In de achter ons liggende jaren nam dat onderhoud alleen maar toe. Anno 2019 heeft het bestuur geconstateerd dat het tijd werd voor een grootscheepse restauratie. Het plan dat is opgesteld door het bekende architectenbureau Kijlstra – Brouwer uit Beetsterzwaag is inmiddels door de gemeente goedgekeurd. Door de bijdrage van diverse overheidsinstellingen, fondsen en andere mogelijke subsidieverstrekkers is het uiteindelijk mogelijk gemaakt om de restauratie te realiseren.

Hellinghout

Het nieuwe hellinghout bij de werf wordt geleverd door Houtzaagmolen De Rat – IJlst. In deze molen De Rat wordt het houtzagersambacht al ruim drie eeuwen uitgeoefend. Ze zagen de houtsoorten grove den (grenen), lariks, iep, es, eik en beuk. Met name inlands hout verkregen via Staatsbosbeheer. Bekijk hieronder hoe het hellinghout voor Werf De Hoop gezaagd wordt.

(Video Molenaar Simon Jellema)

Delen:

Stichting Zwolsmen Scheepstimmerwerf De Hoop te Workum
De negen levens van de TX11

Meer om te lezen