Feestelijke tewaterlating van een Wieringer aak door de heer Brok

Nieuws

Op 22 september a.s. vieren we dat de grootschalige restauratie van de unieke scheepstimmerwerf ‘De Hoop’ in Workum is afgerond. Zowel de timmerloods, de hellingen als ook het woonhuis zijn in hun oude glorie hersteld.

Dit heugelijke feit zal symbolisch worden gemarkeerd door de tewaterlating van een Wieringer aak. Deze tewaterlating zal gezamenlijk worden verricht door de Commissaris van de Koning in Fryslân, de heer drs. A.A.M. Brok en  mevrouw mr.drs. J.A. de Vries, burgemeester van de gemeente Súdwest-Fryslân.

Delen:

Op zoek naar een nieuwe uitdaging
Stichting Zwolsmen Scheepstimmerwerf De Hoop te Workum

Meer om te lezen