Restauratie

De restauratie

In plaats van gesloopt, bleef het eeuwenoude pand in 1974 gespaard. Er werd een restauratie uitgevoerd en het gehele terrein plus de gebouwen werden in oude luister hersteld. Inmiddels behoort de werf tot het beeldbepalende erfgoed van Fryslân. Helaas is een monumentale status geen garantie voor een zorgeloos voortbestaan. Jarenlang hebben vrijwilligers, werfbazen en bestuursleden het onderhoud voor hun rekening genomen. In de achter ons liggende jaren nam dat onderhoud alleen maar toe. Anno 2019 heeft het bestuur geconstateerd dat het tijd werd voor een grootscheepse restauratie. Het plan dat is opgesteld door het bekende architectenbureau Kijlstra – Brouwer uit Beetsterzwaag is inmiddels door de gemeente goedgekeurd. Het bestuur zal de komende tijd op zoek gaan naar overheidsinstellingen, fondsen en andere mogelijke subsidieverstrekkers om zo de restauratie mogelijk te maken.

Restauratie